Chủ đầu tư và người quyết định đầu tư là gì?

By | 12/04/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

TRẢ LỜI:

Tại Khoản 9, 27 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

9. Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

27. Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

Kết luật:

Như vậy, qua định nghĩa tại Khoản 9 và Khoản 27 Điều 3 của Luật Xây dựng đã định nghĩa 2 khái niệm “chủ đầu tư” và “người quyết định đầu tư”.

Trên đây là những thông tin tổng hợp của sotay365.com gửi đến Quý bạn đọc. Các bạn có thể đóng góp ý bằng cách comment bên dưới bài viết. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *