Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng công trình?

By | 18/12/2020

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 17/2019/TT-BXD quy định về cách tính diện tích sàn xây dựng công trình như sau:

2. Đo bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng và công nghiệp

a) Khối lượng diện tích sàn xây dựng công trình là tổng diện tích sàn xây dựng của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.

b) Các thông tin mô tả bao gồm: chiều cao công trình (chiều cao từng tầng hoặc chiều cao toàn bộ tòa nhà), số lượng tầng (bao gồm tầng nổi, tầng hầm), tính chất kết cấu, vật liệu sử dụng chủ yếu, biện pháp gia cố nền đặc biệt và các thông tin khác có liên quan đến việc xác định chi phí (nếu có) cần được ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.”

Trên đây là nội dung tổng hợp và chia sẻ của sotay365.com, cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.