Category Archives: Nghị Định

Vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách

Vốn nhà nước nhà là gì? Thế nào là vốn nhà nước ngoài ngân sách? Thế nào là ngân sách nhà nước? Theo khoản 44 điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương;… Read More »

Lập dự án đầu tư xây dựng là gì?

Tuvansuachuanha.com – Lập dự án đầu tư xây dựng là gì? Lập dự án đầu tư được thực hiện trong giai đoạn nào? Nếu bạn nào làm quản lý dự án thì cụm từ ” lập dự án đầu tư” nghe rất là thường xuyên. Theo nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý dự… Read More »