Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng công trình?

Căn cứ pháp lý: Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 17/2019/TT-BXD quy định về cách tính diện tích sàn xây dựng công trình như sau: “2. Đo bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng… Read More »

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là gì?

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP Cắn cứ vào Khoản 9 Điều 2 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có định nghĩa về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị như sau: “9. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng các công trình (có thể bao… Read More »

Quy định đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động?

Căn cứ pháp lý: Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Quy định về việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự đồng? Căn cứ Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 40/2019 sửa đổi bổ sung Điều 39 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lắp… Read More »