Quy định ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính?

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai số 45/2013/QH13 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT Quy định ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính? Căn cứ Mục 13, Phụ lục số 01, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định ký hiệu đất trên bản đồ địa chính như sau: “13. Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ… Read More »

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án? Nghị định số 40/2019/NĐ-CP… Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02… Read More »

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu? Trường hợp nào phải lập lại ĐTM? Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13… “Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi… Read More »

Chọn MCB cho máy lạnh?

Nếu bạn không phải là một kỹ sư điện thì có thể áp dụng các thông số liên quan giữa công suất máy lạnh và cường độ dòng điện của MCB. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bói để lại nên các bạn chỉ sử dụng để tham khảo. 1.0HP dùng MCB 2P- 10A 1.5HP dùng… Read More »