Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu? Trường hợp nào phải lập lại ĐTM? Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13… “Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi… Read More »

Chọn MCB cho máy lạnh?

Nếu bạn không phải là một kỹ sư điện thì có thể áp dụng các thông số liên quan giữa công suất máy lạnh và cường độ dòng điện của MCB. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bói để lại nên các bạn chỉ sử dụng để tham khảo. 1.0HP dùng MCB 2P- 10A 1.5HP dùng… Read More »

9 chỉ tiêu cơ lý của đất là gì?

Các phương pháp xác định thành phần hạt (TCVN 4198 -2014) Soils – Laboratory methods for determination of grain size distribution Phương pháp xác định độ ẩm (TCVN 4196 -2012) Soils – Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount. Phương pháp xác định khối lượng thể tích (TCVN 4202 -2012) Soils – Laboratory methods for… Read More »

Hướng dẫn tạo lịch làm việc trong MS Project

Phần mềm MS Project là một phần mềm dùng để lập tiến độ cho một dự án. Video này Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách tạo lịch mới cho một dự án khi làm tiến độ trong MS Project. Chúc các anh chị thành công!

Tính khối lượng đào đất?

Tính khối lượng đào đất khi lập dự toán là một vấn đề hay tranh luận. Tính đúng theo công thức hình học thì lại quá lâu, còn theo các hệ số kinh nghiệm của các bậc đàn anh đi trước thì lại không có cơ sở giải trình với bên Thẩm tra, Chủ đầu tư… Dưới đây… Read More »