Tag Archives: PCCC

Dự án, công trình nào do cơ quan PCCC thẩm duyệt thiết kế PCCC?

By | 20/11/2018

CĂN CỨ PHÁP LÝ: Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. TRẢ LỜI: Tại Phụ lục IV của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định danh mục các dự án, công trình do cơ quan cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: 1. Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu… Read More »