Category Archives: Tư Vấn Sửa Chữa Nhà

Chọn MCB cho máy lạnh?

Nếu bạn không phải là một kỹ sư điện thì có thể áp dụng các thông số liên quan giữa công suất máy lạnh và cường độ dòng điện của MCB. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bói để lại nên các bạn chỉ sử dụng để tham khảo. 1.0HP dùng MCB 2P- 10A 1.5HP dùng… Read More »

9 chỉ tiêu cơ lý của đất là gì?

Các phương pháp xác định thành phần hạt (TCVN 4198 -2014) Soils – Laboratory methods for determination of grain size distribution Phương pháp xác định độ ẩm (TCVN 4196 -2012) Soils – Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount. Phương pháp xác định khối lượng thể tích (TCVN 4202 -2012) Soils – Laboratory methods for… Read More »