Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Căn cứ pháp lý: Thông tư 09/2016/TT-BXD Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— (Địa… Read More »

Quy định về quản lý thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ?

Việc quản lý thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định như thế nào? Trường hợp nào Chủ đầu tư được phép tự tổ chức thiết kế xây dựng? Trường hợp nào CĐT phải thuê đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiên? Căn cứ pháp lý: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Trả… Read More »

Công trình quảng cáo phải cấp phép xây dựng?

Không phải tất cả các công trình quảng cáo đều phải cấp phép xây dựng. Vậy những công trình quàng cáo có quy mô hay điều kiện như thế nào mới cấp phép xây theo quy định Luật quảng cáo và Luật có liên quan. Căn cứ pháp lý: Luật Quảng cáo năm 2012 Trả lời: Căn cứ… Read More »

Thời gian cấp phép xây dựng mất bao nhiêu ngày?

Thời gian cấp phép xây dựng mất bao nhiều ngày làm việc kể từ ngày CĐT nộp hồ sơ hợp lệ? Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020 Trả lời: Điểm e Khoản 1 Điều 102 của Luật xây dựng năm 2014 e) Kể từ ngày nhận đủ hồ… Read More »

Số tầng của công trình tính như thế nào?

Căn cứ pháp lý: Thông tư số 07/2019/TT-BXD Điểm k Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 07/2019/TT-BXD thì số tầng của công trình tính như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy… Read More »