Quy định viết hoa trong văn bản hành chính?

Quy định viết hoa trong văn bản hành chính như thế nào? Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Quy định về việc viết hoa trong văn bản hành chính được quy định cụ thể tại Phụ lục II của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP như sau: I. VIẾT HOA VÌ PHÉP ĐẶT CÂU Viết hoa chữ cái đầu âm… Read More »

Nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng gồm những nội dung gì? Căn cứ pháp lý: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau: 4. Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: a)… Read More »

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Căn cứ pháp lý: Thông tư 09/2016/TT-BXD Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— (Địa… Read More »

Quy định về quản lý thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ?

Việc quản lý thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định như thế nào? Trường hợp nào Chủ đầu tư được phép tự tổ chức thiết kế xây dựng? Trường hợp nào CĐT phải thuê đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiên? Căn cứ pháp lý: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Trả… Read More »

Công trình quảng cáo phải cấp phép xây dựng?

Không phải tất cả các công trình quảng cáo đều phải cấp phép xây dựng. Vậy những công trình quàng cáo có quy mô hay điều kiện như thế nào mới cấp phép xây theo quy định Luật quảng cáo và Luật có liên quan. Căn cứ pháp lý: Luật Quảng cáo năm 2012 Trả lời: Căn cứ… Read More »