Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Dưới đây là danh mục các nội dung mà bạn cần tìm hiểu khi thực hiện thủ tục pháp lý này của dự án đầu tư.

 1. Dự án nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 2. Một dự án đầu tư có mấy báo cáo ĐTM?
 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do ai lập?
 4. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 5. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 6. Hồ sơ nộp trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 7. Các hình thức nộp hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM như thế nào?
 8. Tham vấn cộng đồng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 9. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 10. Quy định về hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như thế nào?
 11. Những trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 12. Mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là bao nhiêu?
 13. Nộp hồ sơ chỉnh sửa bổ sung báo cáo ĐTM bao lâu thì có quyết định?
 14. Định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 15. Quyết định phê duyệt ĐTM còn hiệu lực không khi thay đổi chủ dự án?
 16. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu?
 17. Thời gian tối đa chỉnh sửa bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
 18. Quy định các biểu mẫu trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM?

>> Tải Luật Bảo vệ môi trường 2020

>> Tải Nghị định 08/2022/NĐ-CP

>> Tải Thông tư 02/2022/TT-BTNMT