Trình tự thủ tục đầu tư dự án xây dựng tại Việt Nam

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Sổ Tay 365 – Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam (nguồn vốn tư nhân). Chủ đầu tư cần tiến hành thực hiện các thủ tục đầu tư theo các bước sau:

CĂN CỨ VĂN BẢN PHẢP LÝ HIỆN HÀNH

  • Luật đầu tư 2020;
  • Luật Xây dựng 2014 và Luật Xây dựng sửa đổi 2020;

THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  1. Chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư
  2. Quy hoạch chi tiết xây dựng
  3. Thực hiện các thủ tục pháp lý đất đai
  4. Thẩm định thiết kế cơ sở
  5. Thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
  6. Xin phép xây dựng
  7. Thi công xây dựng
  8. Nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng