Thủ tục cấp giấy phép môi trường 2020

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Sotay365.com) – Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  1. Dự án đầu tư xây dựng phải xin giấy phép môi trường trước khi vận hành?
  2. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?
  3. Thời điểm cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng?
  4. Thành phần hồ sơ nộp xin cấp giấy phép môi trường?
  5. Căn cứ để cấp giấy phép môi trường là gì?
  6. Thời hạn cấp giấy phép môi trường là bao nhiêu ngày?
  7. Thời hạn giấy phép môi trường bao nhiêu năm?

>> Tải Luật Bảo vệ môi trường 2020

>> Tải Nghị định 08/2022/NĐ-CP

>> Tải Thông tư 02/2022/TT-BTNMT