Sổ tay 365

TỔNG QUAN VỀ SỔ TAY 365

Sổ Tay 365 là Website mang lại những kiến thức hữu ích cho anh chị đang tham gia trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng. Với mong muốn mang lại một bức tranh tổng thể từ bước chuẩn bị đến bước kết thúc đưa dự án vào vận hành sử dụng. Các nội dung chính chúng tôi muốn chia sẻ gồm có như quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu, chi phí, hợp đồng, thiết kế xây dựng, triển khai thi công xây dựng và các chuyên mục khác.

 1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

 • Văn bản Pháp luật, Nghị định và Thông tư liên quan về dự án đầu tư xây dựng.
 • Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
 • Trình tự pháp lý dự án đầu tư xây dưng.
 • Các nội dung khác có liên quan.
 1. ĐẤU THẦU:

 • Văn bản Pháp luật, Nghị định và Thông tư liên quan về việc đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng.
 • Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
 • Đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị, vv.
 • Các nội dung khác có liên quan.
 1. CHI PHÍ:

 • Văn bản Pháp luật, Nghị định và Thông tư liên quan về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng
 • Các nội dung khác có liên quan.
 1. HỢP ĐỒNG:

 • Văn bản Pháp luật, Nghị định và Thông tư liên quan về việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.
 • Tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng
 • Các mẫu hợp đồng xây dựng.
 • Các nội dung khác có liên quan.
 1. NHỮNG CHUYÊN MỤC KHÁC