Biểu Mẫu Áp Dụng Trong Xây Dựng

Chào mừng các bạn ghé thăm Tư Vấn Sửa Chữa Nhà. Chia sẻ cho các bạn mốt số biểu mẫu như hợp đồng, nhật ký thi công, công văn, quyết định, thư mời, biên bản làm việc, giấy uỷ quyền, … Huy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc.

Kết nối với Ks Nguyễn Thanh Dũng tại đây:

Thanh Dung Official: https://goo.gl/QRbqdn

Bạn Muốn Xây Nhà: http://bit.ly/2WLiL0n

Mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình -> https://link5s.co/w5nlDtp6

-> Link dự phòng: Tải

Mẫu hợp đồng khảo sát địa chất công trình (5 hố khoan, sâu 25m) -> https://link5s.co/4EWn

->Link dự phòng: Tải

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ -> https://link5s.co/0FCtYQ

-> Link dự phòng: Tải

Mẫu biên bản hiện trường -> https://link5s.co/HIPEa

-> Link dự phòng: Tải

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng