Tiêu Chuẩn Việt Nam – Xây Dựng

Tập hợp các Tiêu Chuẩn Việt Nam về xây dựng. Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn quy định về vật liệu xây dựng. Các bạn có thể download theo các link bên dưới. Huy vọng chia sẻ này sẻ giúp ích cho mọi người.

TCVN2737_1995_Tải trọng và tác động – tiêu chuẩn thiết kế -> tải

TCXD229_1999_Chỉ dẫn tính thành phần động của tải trọng gió -> tải

TCVN5574_2012_Bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế -> tải

TCVN5575_2012_Kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế -> tải

TCVN4453_1995_Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – quy phạm thi công và nghiệm thu -> tải

TCVN5593_2012_Công tác thi công toà nhà – sai số hình học cho phép -> tải

TCVN9394_2012_Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu -> tải

TCVN9395_2012_Cọc khoan nhồi – thi công và nghiệm thu -> tải

TCVN5641_2012_Bể chứa bằng bê tông cốt thép – thi công và nghiệm thu -> tải

TCVN5718_1993_Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng – yêu cầu kĩ thuật chống thấm nước -> tải

TCVN3015_1993_Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – lấy mẫu, chế tạo và bão dưỡng -> tải

TCVN3016_1993_Hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp kiểm tra độ sụt -> tải

TCVN3118_1993_Bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ nén -> tải

TCVN3119_1993_Bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn -> tải

TCVN4055_2012_Tổ chức thi công -> tải

TCVN4447_2012_Công tác đất – thi công và nghiệm thu -> tải

TCVN5308_1991_Qui phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng -> tải