Tag Archives: Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước

Lựa chọn phương án móng cọc

1. Phương án móng cọc bê tông thường Ưu điềm : Khả năng chịu lực tương đối lớn, có khả năng cắm sâu vào lớp đất tốt ; Thi công dễ dàng không đòi hỏi kỹ thuật cao; Không gây chấn động làm phá hoại vùng đất xung quanh cọc. và không ảnh hưởng đến công trình xung quanh; Các đoạn… Read More »