Category Archives: TƯ VẤN XÂY DỰNG

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng nhà ở, cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn xây dựng công trình nhà ở.

Những trường hợp nhà ở riêng lẻ không yêu cầu thẩm tra thiết kế

By | January 3, 2024

SOTAY365.COM – Những trường hợp nhà ở riêng lẻ không yêu cầu thẩm tra thiết kế theo quy định hiện nay? Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Điều 9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ… Read More »

Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng công trình

By | December 27, 2023

SOTAY365.COM – Cách tính diện tích sàn xây dựng? Công thức tính diện tích sàn xây dựng? Quy định về cách tính diện tích sàn xây dựng cho công trình dân dụng và công nghiệp? Hướng dẫn tính diện tích sàn? Căn cứ vào mục II.3, Phụ lục VI của Thông tư số 13/2021/TT-BXD, hướng dẫn về đo… Read More »

Chiều cao công trình tính như thế nào?

By | December 27, 2023

SOTAY365.COM – Chiều cao công trình tính như thế nào? Hướng dẫn cách xác định chiều cao công trình? Căn cứ mục 1.4.25 QCVN 01:2021 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. 1.4.25 Chiều cao công trình xây dựng Chiều cao công trình tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo… Read More »

Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo biến dạng – TCVN 5574:2018

By | December 23, 2023

SOTAY365.COM – Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo biến dạng theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia hiện nay như thế nào? Căn cứ mục 5.5 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 5.5 Yêu cầu đối với… Read More »