Category Archives: TƯ VẤN XÂY DỰNG

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng nhà ở, cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn xây dựng công trình nhà ở.

Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán [TCVN 9379:2012]

By | April 19, 2024

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9379:2012 KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN Building structures and foundations – Basic rules for calculations Lời nói đầu TCVN 9379:2012 chuyển đổi từ TCXD 40:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy… Read More »