Category Archives: TIN TỨC

2 Điều của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực 01/4/2024

By | April 1, 2024

Hai quy định mới của Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2024 sớm hơn những quy định khác là Điều 190 quy định về các hoạt động lấn biển và và Điều 248 với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14. Cụ thể như sau: Điều 190. Hoạt động… Read More »

Hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế VAT năm 2024

By | January 2, 2024

SOTAY365.COM – Những loại hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT (VAT) 6 tháng đầu năm 2024? Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội. Các hàng hóa, dịch vụ sau không được giảm thuế VAT: a) Viễn thông, hoạt… Read More »