Diện tích xây dựng công trình tính như thế nào?

By | December 28, 2023

SOTAY365.COM – Diện tích xây dựng công trình tính như thế nào?

Diện tích xây dựng công trình

Diện tích xây dựng công trình

Diện tích xây dựng là cụm từ mà các bạn thường gặp trong các văn bản pháp lý xây dựng. Hiện nay chưa có văn bản nào định nghĩa hay giải thích thuật ngữ này cụ thể. Tuy nhiên giá trị diện tích xây dựng được dùng để tích mật độ xây dựng nên diện tích xây dựng chính là diện tích chiếm đất của công trình chính.

Như vậy diện tích xây dựng là diện tích sàn tầng 1 (tầng trệt) không bao gồm diện tích của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).

Các bộ phận công trình, chi tiết kiến trúc trang trí như: sê-nô, ô-văng, mái đua, mái đón, bậc lên xuống, bậu cửa, hành lang cầu đã tuân thủ các quy định về an toàn cháy, an toàn xây dựng cho phép không tính vào diện tích xây dựng nếu đảm bảo không gây cản trở lưu thông của người, phương tiện và không kết hợp các công năng sử dụng khác.