Hồ sơ xin phép xây dựng mới đối với công trình nhà ở riêng lẻ

By | January 8, 2024

SOTAY365.COM – Thành phần hồ sơ xin cấp phép xây dựng mới đối với công trình nhà ở riêng lẻ?

Căn cứ Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

c) Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

4. Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương và khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014.

Như vậy theo như quy định trên thì đối với công trình nhà ở riêng lẻ, thành phần hồ sơ xin giấy phép xây dựng mới như sau:

Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP (bản gốc);
  2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sao y bản chính);
  3. 02 Bản vẽ thiết kế xây dựng (bản gốc);
  4. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu (sao y bản chính);
  5. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu (sao y bản chính);
  6. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư về bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (bản gốc);
  7. Bản gốc Giấy ủy quyền và CCCD (sao y bản chính) nếu chủ nhà không trực tiếp nộp và nhận kết quả hồ sơ (bản gốc).