Mức phạt vi phạm xây dựng khi chưa có giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ

By | January 19, 2024

SOTAY365.COM – Mức phạt vi phạm xây dựng khi chưa có giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 7 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Điều 16. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

7. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Mức phạt vi phạm hành chính trong xây dựng nhà ở riêng lẻ

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Như vậy mức phạt vi phạm xây dựng không phép đối với công trình nhà ở riêng lẻ thuộc diện phải cấp phép xây dựng như sau:

  1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
  2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.