Xác định mục đích xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

By | January 19, 2024

SOTAY365.COM – Tại sao bạn cần phải xác định mục đích xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ?

Cùng là nhà ở riêng lẻ nhưng khi xây dựng thì mỗi chủ nhà có những mục đích khác nhau. Việc xác định mục đích cực kỳ quan trọng, sẽ giúp cho chủ nhà những lợi ích như sau:

  • Đơn vị thiết kế sẽ đưa phương án phù hợp với mục đích;
  • Sử dụng các vật liệu phù hợp;
  • Hạng chế các công tác phát sinh khi thi công xây dựng.
Xác định mục đích xây dựng nhà ở riêng lẻ trước khi xây dựng

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Mục đích xây dựng nhà ở riêng lẻ:

  • Chỉ dùng để ở: Một gia đình hoặc nhiều hộ gia đình.
  • Kết hợp ở và kinh doanh: Chủ nhà dùng tầng trệt hoặc một phần diện tích tầng trệt để kinh doanh, phần diện tích còn lại dùng để ở.
  • Kết hợp ở và cho thuê: Chủ nhà dùng tầng trệt cho thuê, phần diện tích còn lại dùng để ở.
  • Cho thuê toàn bộ diện tích: Văn phòng, lưu trú, thương mại dịch vụ,…