Kiểm tra pháp lý lô đất nhà ở riêng lẻ trước khi xây dựng

By | March 14, 2024

SOTAY365.COM – Chủ nhà cần kiểm tra pháp lý lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ trước khi tiến hành các bước tiếp theo như thiết kế, xin phép, thi công xây dựng.

Việc kiểm tra pháp lý thửa đất trước khi xây dựng sẽ giúp cho chủ nhà tránh được những tranh chấp trong quá trình triển khai xây dựng cũng như thủ tục cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành công trình.

Kiểm tra pháp lý lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Các nội dung cần phải kiểm tra như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN): Nếu lô đất của bạn chưa được cấp GCN thì bạn cần thực hiện thủ tục cấp GCN quy định theo Luật Đất đai trước khi tiến hành xây dựng.
 • Người đứng tên trong giấy chứng nhận: Nếu người đứng trên trong GCN không phải là bạn mà là người thân trong gia đình thì khi thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng thì phải do người đứng tên trong GCN ký các hồ sơ liên quan khi nộp cho quan chức năng.
 • Mục đích sử dụng đất: Để được xây dựng nhà ở thì lô đất của bạn phải được quy hoạch là đất ở (đất ở đô thị hoặc đất ở nông thôn). Đối với thửa đất chỉ có một phần diện tích đất ở thì bạn chỉ được phép xây dựng trọng phạm vị diện tích đất ở đó.
 • Diện tích lô đất: Bạn có thể tự kiểm tra hoặc thuê một đơn vị đo đạc để kiểm tra lại diện tích lô đất so với diện tích ghi trên GCN.
  • Nếu diện tích thực tế đo đạc nhỏ hơn so với diện tích trong GCN thì lô đất của bạn đã bị các lô liền kề lấn ranh.
  • Nếu diện tích thực tế đo đạc lớn hơn so với diện tích trong GCN thì bạn chỉ cần định vị đúng vị trí và xây dựng đúng với diện tích trong GCN.
  • Nếu diện tích thực tế đo đạc đúng với diện tích trong GCN nhưng ranh lô đất lại không đúng thì các bạn thực hiện việc ký giáp ranh với các hộ liền kề để không phải xảy ra tranh chấp sau này.
 • Thông tin quy hoạch: Mật độ, hệ số sử dụng đất, số tầng cao, chỉ giới xây dựng. Để kiểm tra các thông tin quy hoạch này bạn có thể gửi văn bản đến cơ quản lý xây dựng tại địa phương. Ví dụ: Ở TP HCM, bạn ở quận 10 thì liên hệ UBND quận 10 để kiểm tra thông tin quy hoạch.