Nhà ở riêng lẻ là gì?

By | December 25, 2023

SOTAY365.COM – Nhà ở riêng lẻ là gì? Thế nào là Nhà ở riêng lẻ?

Cắn cứ Điều 3 Luật Nhà ở 2014 có định nghĩa Nhà ở riêng lẻ như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.