Mật độ xây dựng là gì?

By | December 26, 2023

SOTAY365.COM – Mật độ xây dựng là gì? Có mấy loại mật độ xây dựng?

Căn cứ mục 1.4.20 QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

1.4.20 Mật độ xây dựng

– Mật độ xây dựng thuần: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).

CHÚ THÍCH: Các bộ phận công trình, chi tiết kiến trúc trang trí như: sê-nô, ô-văng, mái đua, mái đón, bậc lên xuống, bậu cửa, hành lang cầu đã tuân thủ các quy định về an toàn cháy, an toàn xây dựng cho phép không tính vào diện tích chiếm đất nếu đảm bảo không gây cản trở lưu thông của người, phương tiện và không kết hợp các công năng sử dụng khác.

– Mật độ xây dựng gộp của một khu vực đô thị: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất có thể bao gồm cả: sân, đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình).

Như vậy theo quy định trên thì chúng ta có 2 loại mật độ xây dựng. Giai đoạn thiết kế quy hoạch thì dùng chủ yếu là mật độ xây dựng gộp, giai đoạn thiết kế cơ sở hay thiết kế kỹ thuật thì dùng chủ yếu là mật độ xây dựng thuần.