Các biện pháp neo cốt thép

By | December 15, 2023

SOTAY365.COM – Quy định các biện pháp neo cốt thép hiện nay?

Căn cứ mục 10.3.5.1 và 10.3.5.2 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

10.3.5.1 Neo cốt thép được thực hiện bằng một hoặc tổ hợp các biện pháp sau đây:

  • Đầu các thanh thép để thẳng (neo thẳng);
  • Uốn một đầu thanh thép dưới dạng móc, uốn chữ L hoặc uốn chữ U (chỉ đối với cốt thép không ứng suất trước);
  • Hàn hoặc đặt các thanh thép ngang (chỉ đối với cốt thép không ứng suất trước);
  • Sử dụng các chi tiết neo đặc biệt ở đầu thanh thép.

10.3.5.2 Neo thẳng và neo chữ L chỉ được phép sử dụng đối với cốt thép có gân. Đối với các thanh trơn chịu kéo thì cần uốn móc, uốn chữ U, hoặc hàn với các thanh thép ngang hoặc phải có các chi tiết neo đặc biệt.

Neo chữ L, neo có móc hoặc uốn chữ U không nên sử dụng để neo cốt thép chịu nén, trừ trường hợp cốt thép trơn mà có thể phải chịu kéo trong một số tổ hợp tải trọng.