Các biện pháp nối cốt thép

By | December 16, 2023

SOTAY365.COM –  Quy định các biện pháp nối cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép hiện nay như thế nào?

Căn cứ mục 10.3.6.1 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

10.3.6.1 Để nối cốt thép không ứng suất trước cần sử dụng một trong các loại mối nối sau:

a) Mối nối chồng không hàn:

  • Với đầu các thanh thép có gân để thẳng;
  • Với đầu các thanh thép để thẳng được hàn hoặc buộc các thanh thép ngang trên đoạn nối chồng;
  • Với đầu các thanh thép được uốn (dạng móc, chữ L, chữ U); khi đó đối với các thanh thép trơn chỉ sử dụng uốn móc và uốn chữ U;

b) Mối nối đối đầu bằng hàn và cơ khí:

  • Với cốt thép được hàn;
  • Sử dụng các chi tiết cơ khí chuyên dụng (mối nối ép dập, mối nối ren, v.v…).

Như vậy theo quy định thì hiện nay có 3 biện pháp nối cốt thép gồm có nối chồng, nối hàn và nối cơ khí (nối ren). Trong 3 biện pháp trên thì nối chồng là phổ biến nhất vì đơn giản, dễ thi công, chi phí thấp.