Điều kiện khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ

By | May 10, 2023

Để khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ (như nhà phố, biệt thự hay nhà ở độc lập) thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Điều kiện khởi công nhà ở riêng lẻ

Điều kiện khởi công nhà ở riêng lẻ

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xây dựng năm 2014;
  • Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Căn cứ Khoản 2 Điều 107 Luật xây dựng năm 2014:

“2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Tóm lại: Điều kiện khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ

  • Đối với nhà thuộc diện cấp phép thì phải có giấy phép xây dựng;
  • Đối với nhà thuộc diện miễn giấy phép xây dựng thì không yêu điều kiện khởi công.

Quy trình triển khai xây dựng nhà ở riêng lẻ