Điều kiện khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ

By | November 18, 2023

SOTAY365.COM – Để khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ (như nhà phố, biệt thự hay nhà ở độc lập) thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Điều kiện khởi công nhà ở riêng lẻ

Điều kiện khởi công nhà ở riêng lẻ

Căn cứ Khoản 2 Điều 107 Luật xây dựng 2014 quy định như sau:

Điều 107. Điều kiện khởi công xây dựng công trình

1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Như vậy, đối với công trình nhà ở riêng lẻ chỉ cần có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

>> Quy trình triển khai xây dựng nhà ở riêng lẻ