Khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép dọc trong dầm

By | December 18, 2023

SOTAY365.COM – Quy định khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép dọc trong dầm bê tông cốt thép hiện nay là bao nhiêu?

Cắn cứ mục 10.3.3.3 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Mục đích của việc giới hạn khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép dọc trong dầm là để đảm bảo đưa chúng vào làm việc cùng với bê tông, đảm bảo cho ứng suất và biến dạng được phân bố đều, cũng như để hạn chế chiều rộng vết nứt giữa các thanh cốt thép.

Khoảng cách lớn nhất max giữa trục các thanh cốt thép dọc không được lớn hơn:

  • 200mm khi chiều cao tiết diện ngang h ≤ 150mm;
  • Min(1,5h và 400mm) khi chiều cao tiết diện ngang h > 150mm.