Khoảng cách lớn nhất max thép sàn bê tông cốt thép

By | December 16, 2023

SOTAY365.COM – Quy định khoảng cách lớn nhất max thép sàn bê tông cốt thép hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ mục 10.3.3.3 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Việc giới hạn khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép sàn nhằm mục đích để đảm bảo đưa chúng vào làm việc cùng với bê tông, đảm bảo cho ứng suất và biến dạng được phân bố đều, cũng như để hạn chế chiều rộng vết nứt giữa các thanh cốt thép.

Khoảng cách lớn nhất max giữa trục các thanh cốt thép sàn:

  • Không lớn hơn 200mm khi chiều cao tiết diện ngang h ≤ 150mm.
  • Không lớn hơn min(1,5h và 400mm) khi chiều cao tiết diện ngang h > 150mm.