Khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép dọc trong cột

By | December 9, 2023

SOTAY365.COM – Quy định khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép dọc trong cột bê tông cốt thép là bao nhiêu?

Căn cứ mục 10.3.3.3 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Cũng giống như thép sàn và thép dầm thì việc giới hạn khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép cột nhằm mục đích để đảm bảo đưa chúng vào làm việc cùng với bê tông, đảm bảo cho ứng suất và biến dạng được phân bố đều, cũng như để hạn chế chiều rộng vết nứt giữa các thanh cốt thép.

Khoảng cách max giữa trục các thanh cốt thép cột:

  • Không lớn hơn 400mm theo phương vuông góc với mặt phẳng uốn (300mm khi sử dụng bê tông từ B70 đến B100).
  • Không lớn hơn 500mm theo phương mặt phẳng uốn (400mm khi sử dụng bê tông từ B70 đến B100).