Khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép trong tường vách

By | December 11, 2023

SOTAY365.COM – Quy định khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép theo phương dọc và cốt thép theo phương ngang trong tường vách bê tông cốt thép là bao nhiêu?

Căn cứ mục 10.3.3.3 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Cũng giống như kết cấu dầm, sàn, cột thì đối với tường vách việc giới hạn khoảng cách lớn nhất max giữa các thanh cốt thép dọc trong tường nhằm mục đích để đảm bảo đưa chúng vào làm việc cùng với bê tông, đảm bảo cho ứng suất và biến dạng được phân bố đều, cũng như để hạn chế chiều rộng vết nứt giữa các thanh cốt thép.

Khoảng cách lớn nhất giữa trục các thanh cốt thép theo phương dọc trong tường:

  • Không lớn hơn min(2t và 400mm) với t là chiều dày tường.

Khoảng cách lớn nhất giữa trục các thanh cốt thép theo phương ngang trong tường:

  • Không lớn hơn 400mm.