Quy định kéo thép dầm vào gối tựa

By | December 18, 2023

SOTAY365.COM – Quy định kéo thép dầm vào gối tựa hiện nay như thế nào?

Căn cứ mục 10.3.3.5 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

10.3.3.5 Trong dầm cần kéo vào gối tựa các thanh cốt thép dọc chịu lực với diện tích tiết diện không nhỏ hơn 1/2 diện tích tiết diện các thanh trong nhịp và không ít hơn 2 thanh.

Trong bản cần kéo vào gối tựa các thanh cốt thép dọc chịu lực với diện tích tiết diện không nhỏ hơn 1/3 diện tích tiết diện các thanh trên 1m chiều rộng bản trong nhịp.

Như vậy đối với cốt thép dọc chịu lực ở nhịp dầm kéo vào gối tựa hay vào cột cần phải đảm bảo tổng diện tích các thanh cốt thép không nhỏ hơn 1/2 diện tích tiết diện các thanh trong nhịp và không ít hơn 2 thanh.