Quy định kéo thép sàn vào gối tựa

By | December 12, 2023

SOTAY365.COM – Quy định kéo thép sàn vào gối tựa hay vào dầm hiện nay như thế nào?

Căn cứ mục 10.3.3.5 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

10.3.3.5 Trong dầm cần kéo vào gối tựa các thanh cốt thép dọc chịu lực với diện tích tiết diện không nhỏ hơn 1/2 diện tích tiết diện các thanh trong nhịp và không ít hơn 2 thanh.

Trong bản cần kéo vào gối tựa các thanh cốt thép dọc chịu lực với diện tích tiết diện không nhỏ hơn 1/3 diện tích tiết diện các thanh trên 1m chiều rộng bản trong nhịp.

Như vậy đối với thép sàn (lớp dưới), tổng diện tích các thanh théo kéo vào gối tựa hay dầm không nhỏ hơn 1/3 diện tích tiết diện các thanh trên 1m chiều rộng trong nhip.