Mức giảm thuế VAT năm 2024 mà bạn nên biết

By | January 2, 2024

SOTAY365.COM – Mức giảm thuế VAT năm 2024 như thế nào? Giảm thuế VAT bao nhiêu %?

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội:

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP thì mức giảm VAT năm 2024 như sau:

  • Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%;
  • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.