Nội dung giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ

By | January 10, 2024

SOTAY365.COM – Nội dung giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân theo quy định hiện này?

Nội dung giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trình công trình xây dựng

Điều 9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

4. Nội dung giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

a) Biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận;

b) Chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng;

c) Hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm và các máy móc, thiết bị phục vụ thi công;

d) Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.