Bản sao có chứng thực là gì?

By | December 1, 2023

SOTAY365.COM – Bản sao có chứng thực là gì?

Bản sao có chứng thực là thuật ngữ mà các bạn thường gặp khi thực hiện các hồ sơ pháp lý dự án đầu tư nói riêng.

Chứng thực là việc cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính chính xác, hợp pháp của các giấy tờ, văn bản, chữ ký của các nhân, thông tin cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính. Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì hiện nay có 4 hoạt động chứng thực sau:

  • Cấp bản sao từ sổ gốc
  • Chứng thực bản sao từ bản chính
  • Chứng thực chữ ký
  • Chứng thực hợp đồng, giao dịch

Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

Như vậy khi các bạn nộp các hồ sơ đến cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục pháp lý dự án đầu tư thì Bản sao có chứng thực được hiểu là bản sao y bản chính (hay còn gọi là chứng thực bản sao từ bản chính).