Chi phí tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành có được tính vào TMĐT không?

By | November 23, 2023

SOTAY365.COM – Chi phí tổ chức các buổi lễ động thổ, khởi công, khánh thành công trình xây dựng có được tính vào tổng mức đầu tư hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 của Quyết định 27/QĐ-TTg quy định như sau:

Điều 6. Chi phí tổ chức buổi lễ

1. Chi phí tổ chức buổi lễ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Như vậy, Chi phí tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành có được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.