Điều kiện tổ chức lễ khánh thành công trình? Theo Quyết định 27

By | November 13, 2023
Điều kiện tổ chức lễ khánh thành công trình

Điều kiện tổ chức lễ khánh thành công trình

Điều kiện tổ chức lễ khánh thành công trình được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg như sau:

Điều 4. Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

3. Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu theo quy định.