Công ty sản xuất tấm thạch cao hàng đầu trên thế giới

By | July 19, 2020

Giới thiệu 10 công ty sản xuất tấm thạch cao nổi tiếng nhất trên thế giới

1)   SAINT-GOBAIN (tập đoàn đa ngành, đa quốc gia, gốc Pháp)

2)   KNAUF (tập đoàn chuyên ngành thạch cao, xuyên quốc gia, gốc Đức)

3)   USG (tập đoàn chuyên ngành thạch cao, Mỹ)

4)   LAFARGE (tập đoàn đa ngành, đa quốc gia, gốc Pháp)

5)   NATIONAL Gypsum (tập đoàn chuyên ngành thạch cao, Mỹ)

6)   GEORGIA-PACIFIC Gypsum (thuộc tập đoàn đa ngành GEORGIA-PACIFIC, Mỹ)

7)   YOSHINO Gypsum (tập đoàn chuyên ngành thạch cao, Nhật)

8)   BNBM (tập đoàn đa ngành thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc)

9)   LAFARGE BORAL Gypsum in Asia (liên doanh giữa tập đoàn LAFARGE gốc Pháp và tập đoàn BORAL gốc Úc)

10)   AMERICAN Gypsum (thuộc EAGLE Materials, Mỹ)

Các thương hiệu tấm thạch cao đã có mặt tại thị trường Việt Nam:

  • SAINT-GOBAIN với thương hiệu GYPROC
  • KNAUF với thương hiệu KNAUF
  • LAFARGE BORAL Gypsum in Asia với thương hiệu LAGYP