Quy trình nghiệm thu trần thạch cao

By | July 19, 2020

CĂN CỨ NGHIỆM THU

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
 • Hợp đồng thi công;
 • TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện – Thi công nghiệm thu;
 • TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao. Yêu cầu kỹ thuật;
 • TCVN 8257-1:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh;
 • TCVN 8257-2:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi;
 • TCVN 8257-3:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn;
 • TCVN 8257-4:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định kháng nhổ đinh;
 • TCVN 8257-5:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm;
 • TCVN 8257-6:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định độ hút nước;
 • TCVN 8257-7:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 7: Xác định độ hấp thụ nước bề mặt;
 • TCVN 8257-8:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước;
 • Yêu cầu của nhà sản xuất,

QUY TRÌNH NGHIỆM THU TRẦN THẠCH CAO KHUNG CHÌM

Bước 1: Kiểm tra qui cách và chủng loại vật tư

Bước 2: Kiểm tra ty trần gồm ty treo + tăng đơ, khoảng cách giữa các dây treo, liên kết của ty treo; Kiểm tra khoảng cách khung xương trần; Kiểm tra độ thẳng, phẳng, sự ổn định của khung trần;

Bước 3: Kiểm tra mối nối giữa các tấm trần; Kiểm tra liên kết giữa các tấm trần và khung trần; Kiểm tra cao độ, độ phẳng, thẳng.