Định dạng giá trị âm nằm trong ngoặc kép trong Excel

By | July 20, 2020

Hướng dẫn định dạng giá trị âm nằm trong dấu ngoặc kép trong Excel. Ví dụ: (1,365) hay -1,365.

Link download code format custom tại đây: http://fainbory.com/17250441/codegiatriam

Hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo về những video chia sẻ mới nhất (hoàn toàn miễn phí)
https://goo.gl/QRbqdn