Giấy phép xây dựng cấp rồi có được điều chỉnh hay không?

By | November 29, 2023

SOTAY365.COM – Giấy phép xây dựng cấp rồi chủ đầu tư có được điều chỉnh hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014:

Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Như vậy theo quy định trên thì giấy phép cấp xây dựng cấp rồi chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh nếu trong quá trình xây dựng có điều chỉnh các nội dung thiết kế quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 98.