Tag Archives: Xin Phép Xây Dựng

Giấy phép xây dựng cấp rồi có được điều chỉnh hay không?

By | November 29, 2023

SOTAY365.COM – Giấy phép xây dựng cấp rồi chủ đầu tư có được điều chỉnh hay không? Căn cứ Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014: Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng 1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây… Read More »

Giấy phép xây dựng cấp rồi có bị thu hồi không?

By | November 27, 2023

SOTAY365.COM – Theo quy định hiện nay Giấy phép xây dựng cấp rồi có bị thu hồi không? Căn cứ Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 16 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP quy định các trường hợp thu hồi giấy phép xây dựng: Điều 53. Thu hồi, hủy giấy phép xây… Read More »

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng khi bị rách nát hoặc mất? Theo Nghị định 15

By | November 27, 2023

SOTAY365.COM –  Thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng khi bị rách nát hoặc mất theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định như sau: Điều 52. Cấp lại giấy phép xây dựng … 2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm: a)… Read More »