Giấy phép xây dựng được phép gia hạn bao nhiêu lần?

By | November 26, 2023

SOTAY365.COM – Hiện nay quy định giấy phép xây dựng được phép gia hạn bao nhiêu lần?

Căn cứ Khoản 1 Điều 99 Luật Xây dựng 2014 có quy định như sau:

Điều 99. Gia hạn giấy phép xây dựng

1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Như vậy theo như quy định tại Khoản 1 Điều 99 thì giấy phép xây dựng cho phép gia hạn tối đa 02 lần và thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.