Hướng dẫn tính mật độ xây dựng?

By | August 17, 2020

Mật độ xây dựng là gì? Tính mật độ xây dựng như thế nào? Tính diện tích chiếm đất như thế nào?… Bài chia sẻ này sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi trên.

 

Theo QCXDVN 01:2008/BXD, mật độ xây dựng được định nghĩa như sau:

Mật độ xây dựng thuần (net – tô) là tỷ lệ chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng trên tổng diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình như: các tiều cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao, sân thể thao ngoài trời (trừ sân ten – nít và sân thể thao được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất), bể cảnh …

Tải QCXDVN 01:2008/BXD

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 850/BXD ngày 11/5/2016 về việc hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng khi giải quyết cấp giấy phép xây dựng, diện tích chiếm đất là diện tích tính theo hình chiếu bằng của công trình phần nằm trong chỉ giới xây dựng trên mặt đất. Các chi tiết cấu tạo kiến trúc trang trí, sê nô, ô văng, ban công và phần mái đua ra khỏi tường bao ngoài của công trình (nếu có) không tính vào diện tích chiếm đất của công trình. Trường hợp công trình có hình khối kiến trúc đặc biệt cần xin ý kiến hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng.

Tải Công văn số 850/BXD ngày 11/5/2016

Việc xác định diện tích chiếm đất của công trình kiến trúc xây dựng để xác định mật độ xây dựng trên lĩnh vực quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 850/BXD ngày 11/5/2016 của Bộ Xây dựng. Trường hợp công trình có các tầng phía trên vươn ra khỏi tường bao xây dựng của tầng trệt mà không hình thành phòng, lô gia thì không tính là diện tích chiếm đất. Đối với khoảng lùi phía sau và bên hông công trình, việc xây dựng ban công phải đảm bảo theo quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc hoặc thiết kế đô thị của từng khu vực được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nguồn:

  1. Công văn số 850/BXD
  2.  Website Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh