Sự khác biệt giữa sàn một phương và sàn hai phương

By | April 8, 2024

Sàn một phương là gì?

Sàn một phương (One Way Slab) là ô sàn chỉ được đỡ bởi 2 cạnh đối xứng. Tải trọng được truyền theo phương vuông góc với gối đỡ. Nếu ô sàn được đỡ cả bốn cạnh mà có tỷ số cạnh dài và cạnh ngắn > 2 thì ô sàn này cũng được xem là sàn một phương. Thép chịu lực chỉ được bố trí trong một phượng của ô sàn.

Sàn một phương được đỡ bỡi 2 dầm

Sàn một phương được đỡ bỡi 2 dầm

Sàn một phương được đỡ bốn cạnh bằng dầm

Sàn một phương được đỡ bốn cạnh bằng dầm

Sàn hai phương là gì?

Sàn hai phương (Two Way Slab) là một ô sàn được đỡ bởi 2 cạnh liền kề, 3 hoặc 4 cạnh, tỷ số cạnh dài và cạnh ngắn ≤ 2. Tải trọng được truyền theo phương vuông góc tới các gối đỡ. Thép chịu lực sẽ được bố trí cả 2 phượng của ô sàn.

Sàn hai phương, được đỡ bốn cạnh

Sàn hai phương

Xác định nội lực của sàn một phương và sàn hai phương như thế nào?

Bạn có thể tham khảo một số tài liệu bê tông cốt thép. Tuy nhiên theo tôi thì có 2 phương pháp.

Cách 1: Phương pháp tra bảng. Tôi gọi đây là phương pháp truyền thống. Một số giáo trình bê tông cốt thép hiện nay như của Thầy Võ Bá Tầm, Thầy Nguyễn Đình Cống hay Sổ tay kết cấu của thầy Vũ Mạnh Hùng mang lại cho các bạn các bảng tính cho ô bản đơn và ô bản liên tục. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, và thiên về an toàn. Nhược điểm là không kinh tế và không thể xác định được nội lực của một số ô sàn phức tạp.

Cách 2: Phương pháp phần tử hữu hạn. Hiện nay có một số phần mềm được lập trình theo phương pháp này như Sap2000, Etabs, Safe. Bạn có thể sử dụng một trong các phần mềm này để phân tích nội lực. Ưu điểm của phương pháp này là phản ánh được sự làm việc đồng thời của toàn bộ kết cấu và kinh tế.

Sự khác biệt giữa sàn một phương và sàn hai phương

TT Sàn một phương Sàn 2 phương
1 Tỷ số cạnh dài / cạnh ngắn > 2 Tỷ số cạnh dài / cạnh ngắn ≤ 2
2 Moment uốn theo một phương Moment uốn theo 2 phương
3 Bố trí thép chịu lực theo 1 phương Bố trí thép chịu lực theo 2 phương
4 Chiều dày sàn cao hơn so với sàn 2 phường Chiều dày sàn thấp hơn sàn 1 phương
5 Hiểu quả với nhịp ≤ 3,6m Hiểu quả với nhịp ≤ 6m x 6m