Hệ số nén chặt K là gì?

By | May 10, 2024

Hệ số nén chặt K còn gọi là hệ số đầm chặt của đất. Là tỷ số khối lượng thể tích đơn vị đất khô của đất đắp đạt được khi đầm nén tại hiện trường và khối lượng thể tích đơn vị đất khô lớn nhất của đất đó đạt được khi thí nghiệm đầm nén trong phòng thí nghiệm.

Thông thường thì hệ số K ≤ 1, nếu K > 1 thì cần phải xem xét lại.

Độ chặt yêu cầu là tỷ số giữa khối lượng thể tích đơn vị đất khố đạt được theo yêu cầu khi thí nghiệm ngoài hiện trường và khối lượng thể tích đơn vị đất khô lớn nhất của đất đó khi đầm nén theo điều kiện tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.

Độ chặt yêu cầu thường do bên đơn vị tư vấn đưa ra trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Lu nền đất, nén chặt đất

Lu nền đất

Phương pháp xác định hệ số K như thế nào?

Hiện tại, theo TCVN 8730 – 2012 có 3 phương pháp xác định:

  1. Phương pháp dao vòng lấy mẫu.
  2. Phương pháp hố đào, dùng cát tiêu chuẩn thế chỗ.
  3. Phương pháp hố đào, dùng nước thế chỗ.
Thí nghiệm độ chặt của đất tại hiện trường

Thí nghiệm độ chặt của đất tại hiện trường