Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

By | November 26, 2023

SOTAY365.COM – Sổ đỏ và Sổ hồng khác nhau như thế nào?

Sổ đỏ và sổ hồng là 2 cái tên được sử dụng khá phổ biến khi nói về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Tuy nhiên, hai khái niệm này không được định nghĩa trong Luật Đất Đai mà chỉ là do người dân tư đặt ra để phân biệt các loại giấy chứng nhận này.

Sổ hồng là gì?

Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị. Được thiết kế bằng màu hồng nhạt. Trên sổ hồng thể hiện đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất ở (số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng…) và quyền sở hữu nhà ở (diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích sử dụng chung, riêng…). Do UBND tỉnh cấp. Sau này để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, pháp luật cho phép UBND tỉnh được ủy quyền cho UBND quận, thị xã cấp sổ hồng cho chủ sở hữu trong phạm vi địa bàn mình quản lý.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, được cấp cho khu vực ngoài đô thị. Loại đất được cấp theo sổ đỏ rất đa dạng, gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất làm nhà ở thuộc nông thôn. Sổ này có màu đỏ đậm và do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho chủ sử dụng.

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

Sổ đỏ

Sổ đỏ thường được cấp cho hộ gia đình (vì nó gắn đất nông nghiệp, lâm nghiệp…). Nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự có liên quan đến quyền sử dụng đất ở thì cần phải có các chữ ký các thành viên trong gia đình từ 18 tưởi trở lên có tên trong hộ khẩu.

Từ ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo như  hai văn bản này thì sổ hồng và sổ đỏ được nhập lại thành một giấy chứng nhận gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phát hành theo một mẫu thống nhất trong cả nước đôi với mõi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sàn khác gắn liền với đất

Giấy chứng nhận

Những thông tin về Giấy Chứng Nhận, anh chị có thể tham khảo Thông tư quy định về  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- Sổ 23/2014/TT-BTNMT –  Ngày 19 tháng 05 năm 2014.