Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

By | March 9, 2024

SOTAY365.COM – Chứng nhận hợp chuẩn (Certificate standards) là gì?

Hợp chuẩn là gì?

Hợp chuẩn là gì?

Giấy hợp chuẩn hay còn được gọi là giấy chứng nhận phù hợp Tiêu Chuẩn là sự công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn tương ứng.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm để làm chuẩn phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.